کتاب پازل - اسباب بازی-رنگ ها(یک تکه) - 1-2 سال

رنگ ها

قیمت : 280000 ریال

بیشتر بدانیم
انتشارات پیام مشرق این مجموعه آموزش پنج رنگ به همراه پازل یک تکه مربوط به آن می باشد . کار با این کتاب به اینگونه است که باید ابتدا تمامی قطعات پازلی را جدا کرده و کودک بین 1تا 2سال خود با تمرکز و دقت روی تصویر زیر پازل و قطعات جداشده بتواند تصاویر و رنگ را باهم مطابقت دهد و آن را در صفحه ی مناسب خود بگذارد. سال1389 شابک:3-52-8050-964-978
سال نشر:
شابک:
طراحی و برنامه نویسی دات نرم افزار