کتاب برچسبی - رنگ آمیزی با برچسب - 3-7 سال

اسباب بازی ها

قیمت : 30000 ریال

بیشتر بدانیم
انتشارات پیام مشرق در این مجموعه کودک باید برچسب هر تصویر را از میان برچسب های موجود پیدا کند و بر طبق آن رنگ کند. هر تصویر شعر مخصوص خودش را دارد سال1389 شابک: 9-63-8050-964-978
سال نشر:
شابک:
طراحی و برنامه نویسی دات نرم افزار