کتاب برچسبی - قصه های خواندنی - 7-9 سال

شنل قرمزی-جوجه اردک زشت

قیمت : 55000 ریال

بیشتر بدانیم
انتشارات پیام مشرق فونت نوشنتاری این کتاب مناسب است برای کودکانی که تازه خواندن را یادگرفته اند. در این مجموعه در هرکتاب دو داستان وجود دارد که که در متن جای بعضی کلمات خالی و به جای آن تصویر کلمه کشیده شده است. کودک باید بین برچسب های موجود در کتاب برچسب مخصوص کلمه ی مورد نظر خود را پیدا کند. سال1387 شابک: 8-31-8050-964-978
سال نشر:
شابک:
طراحی و برنامه نویسی دات نرم افزار