کتاب برچسبی - قصه های خواندنی - 7-9 سال

زیبای خفته-گربه ی چکمه پوش

قیمت : 55000 ریال

بیشتر بدانیم
فونت نوشنتاری این کتاب مناسب است برای کودکانی که تازه خواندن را یادگرفته اند. در این مجموعه در هرکتاب دو داستان وجود دارد که که در متن جای بعضی کلمات خالی و به جای آن تصویر کلمه کشیده شده است. کودک باید بین برچسب های موجود در کتاب برچسب مخصوص کلمه ی مورد نظر خود را پیدا کند.
سال نشر:
شابک:
طراحی و برنامه نویسی دات نرم افزار