کتاب برچسبی - مجموعه پو - 4-6 سال

پو که میره به بازی باهاش بشو هم بازی-2

قیمت : 40000 ریال

بیشتر بدانیم
انتشارات پیام مشرق مجموعه پو، مجموعه ای ست آموزشی همراه با برچسب. هر صفحه تمرین جداگانه ای دارد که کودک با استفاده از برچسب های موجود در کتاب می تواند تمرین ها را حل کند. این جلد بیشتر به آموزش جزئی الفبا و اعداد انگلیسی می پردازد. سال1386 شابک: 2-20-8050-964-978
سال نشر:
شابک:
طراحی و برنامه نویسی دات نرم افزار