چراغ قوه ای (بازی با نور و رنگ) - بازی با نور و رنگ - 7-9 سال

در اعماق جنگل

قیمت : 280000 ریال

بیشتر بدانیم
انتشارات پیام مشرق در این کتاب با یک چراغ قوه ی کاغذی میتوان تصاویر پنهان شده در تاریکی ها را به وضوح و رنگی دید. کتاب علمی “بازی با رنگ و نور” اطلاعاتی راجع به موضوع کتاب به کودک می دهد و دیدن با چراغ قوه کاغذی باعث هیجان کودک می شود؛ در نتیجه اطلاعات علمی در ذهنش به خوبی می ماند. گویی این کتاب شما را به یک سفر علمی اکتشافی برده است! سال1391 شابک: 3-10-6897-600-978
سال نشر:
شابک:
طراحی و برنامه نویسی دات نرم افزار